Rinnesäännöt

Rinnesäännöt

  • Tarkista varustuksesi toimivuus ja siteiden säädöt. Kypärän käyttö on suositeltavaa.
  • Etene hissijonossa järjestyksessä ja täytä kaikki hissipaikat. Poistu ainoastaan merkityillä poistumispaikoilla.
  • Valitse rinne taitotasosi mukaan. Tutustu erityissuorituspaikkoihin aina etukäteen.
  • Ohita muut rinteessä liikkuvat riittävän etäältä. Ylhäältä ja takaa tuleva väistää aina. Huomioi erityisesti pienet lapset.
  • Pysähdy vain paikkaan, josta sinut huomataan. Jos nouset ylöspäin, käytä aina rinteen reunaa.
  • Säätele vauhti taitojesi mukaan. Huomioi paikalliset rinne- ja lumiolosuhteet.
  • Pulkkailu on sallittu vain sille osoitetuissa paikoissa.
  • Lasket aina omalla vastuullasi.
  • Rinteessä liikkuminen päihtyneenä on kielletty.
  • Jokaisen velvollisuus on auttaa tapaturman sattuessa. Ilmoita onnettomuuksista viipymättä henkilökunnalle.

Yhteiset pelisäännöt

Turvallisuus rinteissä on yhteistyötä. Muista, että kolme tärkeää V:tä – Vauhti, Väistäminen ja Vastuullisuus – ovat onnistuneen rinnepäivän avainasioita.

Suosittelemme myös kypärän käyttöä.

SHKY:n rinnesääntöoppaan saat suomen-, englannin- tai venäjänkielisenä lipunmyynnistä ja välinevuokraamosta. Huolehditaan yhdessä turvallisesta liikkumisesta rinteissä!

Katso lisätietoja myös osoitteesta www.ski.fi.

Koulutetut Ski Patrolit ovat tuttu näky rinteissä Himoksella. He tekevät myös osaltaan arvokasta rinneturvallisuustyötä. Ski Patrolin lisäksi paikallisen hiihtoseuran Himoski ry:n väki partioi rinteissä valvoen ja opastaen.

Noudata aina opasteita ja henkilökunnan ohjeita. Henkilökunnalla on oikeus ja velvollisuus poistaa hissilippu henkilöltä, joka ei noudata rinnesääntöjä.